Εισαγωγή

1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ
Α' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Γ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Β' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΣΤ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
1η Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
2. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Θ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ι' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΑ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΔ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΣΤ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
22η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
23η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
24η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Δ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ε' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΣΤ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ζ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΖ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΗ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΘ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
5η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
6η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
25η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
26η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΙΓ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΕ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΔ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
7η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
19η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΙΣΤ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΖ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΗ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΙΘ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΖ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΗ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΘ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
Λ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
9η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
10η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
11η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
12η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
15η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
16η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
17η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
6. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Κ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
3η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
14η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
7. ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΚΑ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
2η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
8. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΚΒ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
4η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
9. ΚΡΗΤΗ
ΚΓ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΔ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΚΕ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
13η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
28η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
10. ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΒ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΒ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΓ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
8η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
11. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Η' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΛΕ' Eφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων
20η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
21η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
12.
Eφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Eφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας
Eφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ