Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.<>c__DisplayClass9_0.b__0() at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewAannouncement.RenderContents(HtmlTextWriter writer)
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις