Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΑΒ/ΤΔΟΥ/734939/522062/8644/540    
Ημερομηνία Έκδοσης:
28/12/2020 4:08:29 μμ
ΑΔΑ:
Ψ7ΛΝ4653Π4-ΔΦ8    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/12/2020 10:28:15 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης που αφορά στην δημοσίευση της «περίληψης ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 στην εφημερίδα ΕΜΗΜΕΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ για πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.», για τις ανάγκες λειτουργίας των μουσείων και χώρων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας , συνολικής δαπάνης 320,00 €.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
vmpezas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/12/2020 8:28:17 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις