Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
10939    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/1/2021 11:05:44 πμ
ΑΔΑ:
ΨΛΥΧ4653Π4-Ξ3Ι    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/1/2021 12:26:18 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Απόφαση για την ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, της πράξης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5007697)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
emaniadaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/1/2021 10:26:18 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις