Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
11885    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/1/2021 3:37:59 μμ
ΑΔΑ:
Ψ3ΛΩ4653Π4-Δ0Ζ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/1/2021 4:12:20 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
Τεύχη διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων, εργαλείων και μηχανημάτων (CPV: 44510000-8 & 44514000-6 Εργαλεία και Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων), για τις ανάγκες του Υποέργου Εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση), της Πράξης Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pkrok100@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
12/1/2021 2:12:22 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις