Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
14360    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/1/2021 3:12:00 μμ
ΑΔΑ:
Ψ7ΕΡ4653Π4-Ξ7Η    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/1/2021 4:00:25 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Θέμα:
Συγκρότηση α) της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, β) της επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών και γ) της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 127 του N. 4412/2016 της ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας για το έτος 2021

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
xtokas29@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
14/1/2021 2:00:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις