Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
21247    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/1/2021 12:21:34 μμ
ΑΔΑ:
Ψ6914653Π4-6ΜΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/1/2021 3:13:38 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά εργασίες καθαιρέσεων στο Μουσείο Ρητίνης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό 2017ΕΠ08800007.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/1/2021 1:13:40 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις