Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
6857    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/1/2021 12:37:13 μμ
ΑΔΑ:
ΨΗΥΛ4653Π4-5ΘΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/1/2021 11:11:34 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση, μίσθωση, αποσυναρμολόγηση, επανατοποθέτηση και τελική απομάκρυνση μεταλλικών ικριωμάτων στο συγκρότημα του ναού του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/1/2021 9:11:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις