Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
26626    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/1/2021 10:59:42 πμ
ΑΔΑ:
ΨΥΚΔ4653Π4-Τ5Χ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/1/2021 11:40:35 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/1994 για την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου 2: «Έργα Αρχαιολογίας» για τις ανάγκες του έργου: «Βελτίωση και Αναβάθμιση κύριας αστικής αρτηρίας Ελευθερίου Βενιζέλου (Τμήμα Σουράδας – Μακρύς Γιαλός» ενταγμένου στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
deppypoly@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
22/1/2021 9:40:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις