Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
70211    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/2/2021 12:42:28 μμ
ΑΔΑ:
Ψ15Ε4653Π4-Ξ2Φ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/2/2021 4:20:37 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την προμήθεια πινακίδας αναγγελίας έργου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Νάπης», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2019ΕΠ08800041

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
deppypoly@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
22/2/2021 2:20:39 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις