Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
83228    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/3/2021 11:58:42 πμ
ΑΔΑ:
6Κ854653Π4-90Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/3/2021 1:00:56 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης υποδομών φωτισμού μετά των υλικών» στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Δυτικής Τάφρου Ενετικών Οχυρώσεων Χανίων-Α΄ Φάση» της πράξης «Ανάπλαση Δυτικής Τάφρου Ενετικών Οχυρώσεων Χανίων-Α΄ Φάση» με κωδικό 5027238 της ΣΑΕΠ 0021 με ΚΑ 2018ΕΠ00210029 της Περιφέρειας Κρήτης.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
afelesaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/3/2021 11:00:56 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις