Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
86015    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/3/2021 11:25:14 πμ
ΑΔΑ:
6ΙΗΟ4653Π4-ΩΝΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/3/2021 2:28:13 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση απ’ ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ», προς εκτέλεση του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
3/3/2021 12:28:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις