Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
87275    
Ημερομηνία Έκδοσης:
3/3/2021 11:49:44 πμ
ΑΔΑ:
6ΗΔΑ4653Π4-Η4Γ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
3/3/2021 4:30:00 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 13.769,00 € (δεκατριών χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για δαπάνη μισθοδοσίας μηνός Φεβρουαρίου 2021 προσωπικού του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της Πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου».

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
deppypoly@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
3/3/2021 2:30:00 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις