Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
138604    
Ημερομηνία Έκδοσης:
2/4/2021 4:55:19 μμ
ΑΔΑ:
69ΟΞ4653Π4-ΝΨ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/4/2021 12:13:33 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού έως του ποσού των 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 652,00 € για την Ενότητα Α΄ και 348,00 € για την Ενότητα Β΄, με τη διαδικασία της ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. και συγκεκριμένα τον Φορέα - Ειδικό Φορέα 1021.204.0000000 και Α.Λ.Ε. 2410102001 για το Οικονομικό Έτος 2021.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/4/2021 9:13:36 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις