Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
140355    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/4/2021 10:34:00 πμ
ΑΔΑ:
6ΒΜΛ4653Π4-Ψ1Σ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
5/4/2021 4:03:02 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 1.993,97 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εργαλείων χειρός και αναλωσίμων υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
5/4/2021 1:03:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις