Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
143157    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/4/2021 10:53:33 πμ
ΑΔΑ:
ΩΧΕ64653Π4-ΒΤ1    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/4/2021 2:21:44 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 20,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τη δημοσίευση δελτίου τύπου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/4/2021 11:21:46 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις