Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
140341    
Ημερομηνία Έκδοσης:
5/4/2021 12:24:53 μμ
ΑΔΑ:
6ΒΟΞ4653Π4-ΞΗΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/4/2021 2:59:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 4.867,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/4/2021 11:59:22 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις