Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
146517    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/4/2021 12:42:09 μμ
ΑΔΑ:
96Κ74653Π4-ΜΝΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 2:58:39 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση τροποποίησης– Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της Φάσης Α΄ της σύμβασης αρ. 13/2020, για την «προμήθεια για εγκατάσταση μηχανισμών μεταφοράς φορτίων (γερανογέφυρα)» , στο πλαίσιο του έργου της Δωδώνης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
chkappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 11:58:41 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις