Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
146444    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/4/2021 5:17:14 μμ
ΑΔΑ:
ΨΥΔ94653Π4-ΖΚ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 3:22:13 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης – Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια του λογισμικού πακέτου "ERGA - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ" καθώς και στην υποστήριξη του συμβολαίου για το τρέχον και το επόμενο έτος (2021-2022).

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσάβαλος Σταύρος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
fkarampetsa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 12:22:14 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις