Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
141115    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/4/2021 2:55:14 μμ
ΑΔΑ:
6Ρ0Ε4653Π4-ΙΝ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 3:22:29 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Μηχανική επεξεργασία και διαμόρφωση φυσικού λίθου α) για νέα αρχιτεκτονικά μέλη και β) για συμπληρώσεις αρχαίων μελών» στο έργο της της Δωδώνης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Γιούνη Βιβή

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
chkappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 12:22:31 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις