Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
146892    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/4/2021 3:01:17 μμ
ΑΔΑ:
64Θ64653Π4-ΡΒΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 4:02:15 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 14.917,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 1:02:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις