Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
145313    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/4/2021 6:23:49 μμ
ΑΔΑ:
62ΑΓ4653Π4-6ΥΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 5:35:11 μμ

Φορέας:
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων

Θέμα:
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ, ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
thxeniou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 2:35:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις