Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
147966    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/4/2021 5:25:01 μμ
ΑΔΑ:
ΨΧΡΜ4653Π4-ΔΞΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
7/4/2021 6:30:01 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών και κατακύρωσης αναδόχου στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.1/2021 (αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/11885/12.01.2021, ΑΔΑ: Ψ3ΛΩ4653Π4-Δ0Ζ, ΑΔΑΜ: 21PROC007997763) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων, εργαλείων, μηχανημάτων (CPV: 44510000-8 & 44514000-6 Εργαλεία και Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων) για τις ανάγκες του Υποέργου 1 Εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση), της Πράξης Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΡΗΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pkrok100@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
7/4/2021 3:30:01 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις