Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
149245    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/4/2021 12:49:14 μμ
ΑΔΑ:
ΨΩΥ84653Π4-ΙΦΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 1:58:45 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην εκπόνηση μελέτης συντήρησης του Οθωμανικού κάστρου Σιγρίου, νήσου Λέσβου, με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Φρουρίου Σιγρίου, νήσου Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό 2016ΕΠ08800015.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pfanartzis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 10:58:47 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις