Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
149214    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/4/2021 1:36:03 μμ
ΑΔΑ:
6ΨΦΒ4653Π4-ΥΚ8    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 2:26:51 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 4.997,96 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 11:26:54 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις