Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
149745    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/4/2021 2:58:49 μμ
ΑΔΑ:
ΩΞ4Φ4653Π4-ΔΞΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 4:17:19 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού έως 3.624,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (έως και 2100 λίτρα) και ημισυνθετικού ορυκτελαίου (έως και 55 λίτρα)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΑΝΑΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 1:17:22 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις