Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
151187    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/4/2021 7:10:36 μμ
ΑΔΑ:
6ΗΚΡ4653Π4-Ν2Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/4/2021 7:33:06 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Εγκριση δαπάνης ποσού 25.367,92 € (Είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) για την πληρωμή μισθοδοσίας Μαρτίου 2021 (τακτικές αποδοχές και ασθενείας) των εργαζομένων στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/4/2021 4:33:07 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις