Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
153305    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/4/2021 4:06:42 μμ
ΑΔΑ:
6ΟΔΔ4653Π4-34Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/4/2021 4:22:48 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά στην «"Eπισκευή και τη συντήρηση μεταλλικών στοιχείων", στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος και στην Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού Ιθάκης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης» της «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης». με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 5007742

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ggrigorakakis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/4/2021 1:22:50 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις