Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
153712    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/4/2021 3:14:18 μμ
ΑΔΑ:
9ΨΓ44653Π4-6ΩΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/4/2021 5:16:12 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης Μεσαιωνικού Κάστρου Μήθυμνας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό ενάριθμο 2018ΕΠ08800038.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
deppypoly@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
9/4/2021 2:16:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις