Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
153565    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/4/2021 4:26:27 μμ
ΑΔΑ:
92ΖΝ4653Π4-2Φ2    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/4/2021 5:39:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εκσκαφικών - χωματουργικών εργασιών και μετακίνησης λίθων για τις ανάγκες των εργασιών στερέωσης – αντιστήριξης τμήματος της δυτικής οχύρωσης άνωθεν του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων», στο πλαίσιο της πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων - Α΄Φάση»

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
antoniatzortzatou@yahoo.co.uk

Τροποποιήθηκε:
9/4/2021 2:39:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις