Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
156359    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/4/2021 2:07:31 μμ
ΑΔΑ:
ΩΣΘ14653Π4-8ΙΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/4/2021 2:14:33 μμ

Φορέας:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου

Θέμα:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες « προκαταρκτικές -διερευνητικές εργασίες και εργασίες οργάνωσης του εργοταξίου στο διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα του Τελωνείου Ρόδου»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
nzarifis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/4/2021 11:14:34 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις