Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
159537    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/4/2021 11:16:01 πμ
ΑΔΑ:
ΩΔΞΞ4653Π4-3ΛΞ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/4/2021 1:25:59 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποστράγγισης των ομβρίων, στην προστασία κτιριακού κελύφους και στην αποκατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών χρωματισμών (cpv: 45410000-4 / Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, cpv:45442110-1 / Εργασίες βαφής κτιρίων, cpv: 45232454-9 / κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων), του χώρου έκθεσης αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο Κλοπεδής Λέσβου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Έκθεση αρχιτεκτονικών μελών στον αρχαιολογικό χώρο της Κλοπεδής Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800042.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pfanartzis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
13/4/2021 10:25:58 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις