Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
151235    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/4/2021 6:38:41 μμ
ΑΔΑ:
ΩΚ5Λ4653Π4-Ε8Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/4/2021 1:28:54 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης εργασιών για την εκ νέου μίσθωση και τοποθέτηση πιστοποιημένων μεταλλικών ικριωμάτων όψεως με νέα Σύμβαση για τις ανάγκες του Υποέργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
genitsa@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
13/4/2021 10:28:54 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις