Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
165025    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2021 5:09:55 μμ
ΑΔΑ:
6ΛΨΨ4653Π4-3ΩΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/4/2021 5:25:57 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης, που αφορά σε «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος και επισκευή τοιχίων και κατασκευή ράμπας πρόσβασης στην Αρχαιολογική Συλλογή Σταυρού» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών Ιθάκης» της «Βελτίωση Μουσειακών Υποδομών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Μεταβυζαντινών Ναών Νήσου Ιθάκης» με Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ02210051, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 5007742

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ggrigorakakis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/4/2021 2:26:00 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις