Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
165268    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2021 3:31:52 μμ
ΑΔΑ:
6ΙΒΘ4653Π4-ΨΦΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/4/2021 6:03:05 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Έγκριση Πρακτικού Α/Α 4 αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών» για την υλοποίηση της πράξης: «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης» (με κωδικό ΟΠΣ 5031332), του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/4/2021 3:03:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις