Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
165316    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2021 5:21:05 μμ
ΑΔΑ:
93ΤΤ4653Π4-0ΑΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/4/2021 6:06:32 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Έγκριση Πρακτικού Α/Α 12 Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα στο ΤΜΗΜΑ 1: “Φωτιστικά σώματα” στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ" (με κωδικό ΟΠΣ 5008961), του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020".

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/4/2021 3:06:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις