Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
165380    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2021 2:36:49 μμ
ΑΔΑ:
9ΑΟΘ4653Π4-34Α    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/4/2021 6:16:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση του Πρακτικού 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φυσικής Υδραυλικής Ασβέστου», στο πλαίσιο του Yποέργου «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» της Πράξης «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, Β΄ Φάση» στο Χαϊδάρι, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, με κωδικό ΟΠΣ 5031285, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
dionysios.vorisis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
14/4/2021 3:16:26 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις