Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
151171    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/4/2021 5:23:37 μμ
ΑΔΑ:
6ΝΜΔ4653Π4-Μ3Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/4/2021 4:55:04 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή ανεξόφλητου τιμολογίου έτους 2020 (ΑΛΕ 2410989899)»

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Στρατούλη Γεωργία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vtsitagianni@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/4/2021 1:55:05 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις