Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167285    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2021 12:27:31 μμ
ΑΔΑ:
6ΗΙ54653Π4-ΚΟΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/4/2021 5:29:11 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 99,20 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τις εργασίες επισκευής υπηρεσιακού αυτοκινήτου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/4/2021 2:29:12 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις