Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167275    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2021 1:06:38 μμ
ΑΔΑ:
ΩΓΘ84653Π4-ΨΨΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/4/2021 5:46:27 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 250,10 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/4/2021 2:46:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις