Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167280    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2021 12:58:26 μμ
ΑΔΑ:
6ΡΞΩ4653Π4-Ο2Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 11:12:41 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φωτισμού ανάδειξης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 8:12:42 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις