Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167271    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2021 1:24:14 μμ
ΑΔΑ:
Ψ9Μ54653Π4-ΨΑ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 11:31:43 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 2.244,83 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εργαλείων χειρός και αναλωσίμων υλικών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 8:31:44 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις