Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
170901    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2021 3:00:01 μμ
ΑΔΑ:
ΩΥΗΧ4653Π4-ΔΟΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 4:07:35 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης που αφορά την κατασκευή πινακίδας αναγγελίας έργου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800040.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
tpoudara@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 1:07:35 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις