Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
170801    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2021 3:01:24 μμ
ΑΔΑ:
Ψ7Ω84653Π4-ΝΩ9    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 4:24:28 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού 2.979,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 1:24:29 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις