Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
171418    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/4/2021 4:17:46 μμ
ΑΔΑ:
90ΑΗ4653Π4-ΠΙ0    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 5:35:23 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών και κατακύρωσης αναδόχου που αφορά στην υπ΄αριθ.2/2021 (αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/58796/12.02.2021, ΑΔΑ: 6ΜΔΝ4653Π4-Ξ19, ΑΔΑΜ: 21PROC008137442) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συμπληρωματικής απομάκρυνσης άμορφων όγκων τοιχοποιίας στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάλου Θεάτρου αρχαίας Νικόπολης (CPV: 42418000-9 Μηχανήματα ανύψωσης, διακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης), για τις ανάγκες του Υποέργου Εργασίες προστασίας-συντήρησης και αποκατάστασης Μεγάλου Θεάτρου Αρχαίας Νικόπολης (Β΄ Φάση), της Πράξης Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΡΗΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
pkrok100@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 2:35:25 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις