Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
173557    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 12:28:41 μμ
ΑΔΑ:
91ΘΛ4653Π4-0Ρ5    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/4/2021 4:14:47 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Σύμβαση για την κατασκευή πινακίδας αναγγελίας έργου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800040.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
tpoudara@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
19/4/2021 1:14:48 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις