Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
174858    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/4/2021 3:58:43 μμ
ΑΔΑ:
9Β3Β4653Π4-ΣΑΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/4/2021 6:05:05 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων εργοταξίου για την εκτέλεση του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Τσιγαρίδα Ελισσάβετ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/4/2021 3:05:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις