Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
438263    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/9/2021 4:45:41 μμ
ΑΔΑ:
9ΑΞ94653Π4-60Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
15/9/2021 11:12:11 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σε φυλακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, που απασχολείται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών (ΣΟΧ1/2021), προς συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 185716/23-04-2021(ΑΔΑ: 6KB54653Π4-9N6) (ΦΕΚ 1730/Β΄/27-04-2021) και 363080/29-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΠΗ4653Π4-ΜΒΠ) (ΦΕΚ34866/Β΄/30-07-2021) αποφάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Σκιαδαρέσης Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mlabrianou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
15/9/2021 8:12:13 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις