Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
500715    
Ημερομηνία Έκδοσης:
18/10/2021 4:59:14 μμ
ΑΔΑ:
6ΝΥΝ4653Π4-ΚΣΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
18/10/2021 6:13:25 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα:
Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προϋπηρεσίας και απόφαση κατάταξης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε μισθολογικό κλιμάκιο για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη – Ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς», του έργου «Ανάδειξη – Ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου, Κρηναίου οικοδομήματος και οικοδομικών λειψάνων στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς», με κωδικό 2020ΕΠ02210034 της ΣΑΕ ΕΠ0221 και κωδικό 5052231.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
xkavagia@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
18/10/2021 3:13:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις