Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
563115    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/11/2021 4:48:08 μμ
ΑΔΑ:
ΨΤΗΕ4653Π4-Υ2Α    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
22/11/2021 1:59:14 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 124,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για τις εργασίες που αφορούν στη συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
22/11/2021 11:59:15 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις